ZINZIZ biedt nu ook twee LOB-methoden aan om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en aan te pakken

Het bekende integratieve gedragsmodel en de skills methodiek waar wij bij ZINZIZ vaak mee werken, dragen ook bij aan de oplossing van de uitval van jongeren in onderwijs. Beide methodieken hebben we aangepast aan de specifieke situatie waar jongeren mee te kampen kunnen hebben. Met de methoden ‘!k maak !k’ en ‘Grip op je loopbaan’ hebben we een passend aanbod voor de jongeren die voortijdig school dreigen te verlaten. Beide methoden worden nu aangeboden via het Expertisepunt LOB. Klik hier om dit te bekijken!

Het Expertisepunt LOB ondersteunt vo-, mbo-, en hbo-scholen bij het versterken van de loopbaanoriëntatie en (studie) begeleiding van jongeren. Het Expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Om LOB in het onderwijs vorm te geven kan een school kiezen om gebruik te maken van LOB-methoden en LOB-producten. In het overzicht ‘LOB-methoden’ op de website zijn alle producten van LOB-aanbieders voor vmbo, havo/vwo en mbo opgenomen. Hier vind je ook onze methoden ‘!k maak !k’ en ‘Grip op je loopbaan’.

Het aanbieden van beide methodieken via het Expertisecentrum LOB is bedoeld als opstapje richting de hele onderwijsmarkt. De uitvalsproblematiek verdient op veel grotere schaal een gedegen aanpak. Jongeren en onderwijs gecombineerd met participatie is een item dat veel aandacht verdient. En samen kunnen we ervoor zorgen dat dit je juiste aandacht is!

Meer weten? Neem gerust contact op met Anner Bindels via mail (anner@zinziz.nl) of telefoon (06-40631394).