Wat versta jij eigenlijk onder methodisch handelen?

Methodisch handelen is nog nooit zo actueel geweest als in het afgelopen jaar waarin het klantcontact en het werk van de professional drastisch is veranderd. En juist nu blijkt dat er veel onduidelijkheid is over wat methodisch handelen nu is. Maakt het werken volgens een methodiek het methodisch? Of gaat dat meer over methodisch werken? En wat is daartussen nu het verschil? Eén ding is wel helder: alle interventies richten zich in ieder geval op professionals op het gebied van Werk & Inkomen.

ZINZIZ definieert methodisch handelen als volgt: het handelen volgens een vaste, weldoordachte manier om daarbij op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier het doel te bereiken dat je voor ogen hebt. Methodisch handelen is daarmee een proces, met zowel doen als denken.

En wat levert het op? Een kritische, bewuste en efficiënt werkende professional. Die maatwerk kan leveren zonder willekeur, die doelen realiseert, ook in een lastige (corona)context, die zelf randvoorwaarden realiseert voor het halen van (tussen)doelen en die zichzelf en anderen scherp houdt en motiveert.

Wat versta jij eigenlijk onder methodisch handelen? Over deze vraag gaan wij in september graag met u in gesprek. Dit doen we tijdens drie interactieve webinars. De voorinschrijving is al gestart. Vanwege het interactieve karakter willen we het aantal aanwezigen beperken tot 20 deelnemers. Zeker zijn van een plek? Meld je dan nu alvast aan via officemanagement@zinziz.nl Medewerkers binnen het sociale domein kunnen kosteloos deelnemen.

Data webinar drieluik.

  1. 6 september van 15.00 tot 16.30
  2. 23 september van 15.00 tot 16.30
  3. 12 oktober van 15.00 tot 16.30

De komende weken geven we u meer informatie over methodisch handelen en de inhoud van de drie webinars die wij over dit onderwerp geven. Inschrijven kan alvast via officemanagement@zinziz.nl