Tips voor het begeleiden van leerprocessen

Veel professionals onderstrepen het belang van leren. Het aantal organisaties dat zichzelf een ´lerende organisatie´ noemt, groeit met de dag. Door deze positieve waarderingen bestaat echter het gevaar dat we leerprocessen te rooskleurig voorstellen. Het belang van leren is niet gelijk aan leuk en simpel. Leren kan ook bijzonder ongemakkelijk zijn. Iemand die zich hier uitgebreid in heeft verdiept, is veranderkundige André Wierdsma.

Wierdsma spreekt in dit kader van de ‘plek der moeite´. De plek der moeite is de ruimte of fase waarin het bestaande wordt losgelaten en het nieuwe wordt gezocht. Dat kan ongemakkelijk en pijnlijk zijn, en het is dan ook begrijpelijk dat we deze plek liever vermijden. Toch loont het om de plek der moeite wél te betreden. Juist daar waar het wringt en schuurt, staat er blijkbaar iets op het spel. Op die plek ontstaat er door middel van reflectie ruimte voor andere manieren van denken en doen.

Geef aan wanneer deelnemers de plek der moeite betreden. Dit helpt deelnemers om betekenis te geven aan wat er gebeurt en de waarde daarvan in te zien voor hun leerproces.

Meer weten over leerprocessen en hoe wij dit bij ZINZIZ aanpakken? Mail dan naar officemanagement@zinziz.nl of bel 085-303 5995.

Bronnen:
– Wierdsma, A. (1999a). De Plek der Moeite. In Ruijters, M. & Simons, R.-J. (2012). De canon van het leren: 50 concepten en hun grondleggers. Amsterdam: Boom Uitgevers.
– Wierdsma, A. (1999b). Co-creatie van verandering. Delft: Eburon
– Wierdsma, A., & Swieringa, J. (2011). Lerend organiseren en veranderen: Als meer van hetzelfde niet helpt. Groningen: Noordhoff Uitgevers.