Privacy

Privacybeleid

In dit privacy statement kunt u lezen hoe Seizoen 1 gebruik maakt van de informatie die bezoekers delen en over hoe men gebruik maakt van de website. Mochten wij vragen om bepaalde informatie waarmee een bezoeker geïdentificeerd kan worden, dan kan erop toe worden gezien dat deze informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met de privacybeleid. Seizoen 1 behoudt het recht om het privacybeleid te veranderen. Wanneer het privacybeleid wijzigt, geven wij dit op de website aan en proberen wij bezoekers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte te brengen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten waarbij Seizoen 1 persoonsgegevens verzamelt. Seizoen 1 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de website, inschrijving voor opleiding of andere diensten zijn verkregen. In deze privacyverklaring informeren wij u over wat er met uw gegevens wordt gedaan en hoe dit in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke gegevens

Wanneer bezoekers van www.seizoen1.nl zich inschrijven voor een nieuwsbrief, een brochure aanvragen, een algemene (aan)vraag plaatsen, zich inschrijven voor een opleiding/training of een beoordeling achterlaten, kunnen er persoonsgegevens verzameld worden. Per dienst kan bezoekers gevraagd worden naar gegevens als naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, land, nationaliteit, geslacht en geboortedatum. Daarnaast verwerken wij uw IP-adres na instemming met ons cookiebeleid om hiermee uw gedrag op de website te kunnen bepalen. U heeft te allen tijde het recht om een overzicht op te vragen met daarin uw gegevens. Indien u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, zodat u geen informatie meer van ons ontvangt, dan kunt u dit telefonisch of via e-mail kenbaar maken.

We gebruiken persoonlijke gegevens om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren en om onze dienstverlening naar bezoekers te optimaliseren. We kunnen:

·        De inschrijfgegevens gebruiken bij:

    • Het aanmaken van een inloggegevens voor de portal (E-learning)
    • Afhandelen van administratieve zaken omtrent de opleiding/training
    • Versturen van opdrachtbevestigingen en de factuur

·        De website aanpassen naar specifieke interesses

·        Nieuwsbrieven en andere informatie sturen, waarvan wij denken dat deze voor de bezoeker interessant is

·        Contact opnemen in verband met marktonderzoek of het maken van een afspraak

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aanmeldt voor de Seizoen 1 nieuwsbrief, informeren wij u regelmatig (max. 3x per week) per e-mail over onze diensten en aanbiedingen. Door inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van mails, dan kun u zich eenvoudig afmelden via de link in de nieuwsbrief. U kunt zich ook afmelden door telefonisch contact met ons op te nemen of door e-mail te sturen. Wij zullen u dan handmatig afmelden.

Algemene aanvraag / contact

Door het stellen van een vraag of contact in een andere vorm (afspraak, bezoek, telefonisch contact) meld u zich automatisch aan voor de Seizoen 1 nieuwsbrief die wij max. 3 x per week versturen. Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van mails, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link in de nieuwsbrief. U kunt zich ook afmelden door telefonisch contact met ons op te nemen of door e-mail te sturen. Wij zullen u dan handmatig afmelden.

Beoordelingen

Door het achterlaten van een beoordeling of een reactie op een bericht, artikel of andere bijdrage op onze website, kan Seizoen 1 andere bezoekers informeren. Een beoordeling of reactie kan desgewenst ook anoniem worden ingestuurd. Seizoen 1 baseert zich voor deze verwerking van de persoonsgegevens in dit kader op het gerechtvaardigd belang. Op het achterlaten van een beoordeling zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Gebruik van gegevens
Seizoen 1 zal de gegevens van bezoeker en cursisten nooit verkopen of verspreiden, tenzij hier toestemming voor is gevraagd. Wel worden er nieuwsbrieven en andere e-mails verstuurd met daarin informatie, waarvan wij denken dat die voor de bezoeker relevant en interessant is.

Websites van derden
Op www.seizoen1.nl staan links naar sites en diensten van onze partners en derde partijen vermeld. Met deze links probeert Seizoen 1 bezoekers relevante informatie aan te bieden. Wij hebben echter geen invloed op de inhoud en links op deze websites. Seizoen 1 heeft hierop geen invloed en draagt ook geen verantwoordelijkheid over de wijze waarop derde partijen met gegevens van bezoekers van seizoen1.nl omgaan. Deze partijen hebben hun eigen beleid ten aanzien van privacy.

Veiligheid
Seizoen 1 doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de gedeelde informatie veilig is. Om openbaring van gegevens uit te sluiten zijn alle mogelijke maatregelen, die binnen ons bereik liggen, getroffen.

Cookies
Seizoen 1 maakt gebruik van cookies om op te kunnen slaan op welke manier er door de bezoeker van de website gebruik wordt gemaakt: pagina’s die bezocht worden, tijd op de pagina, etc. Het gebruik van cookies kan uitgeschakeld worden (wanneer je ‘gegevens delen met Google’ hebt uitgezet), maar dan wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van de functionaliteit van de website. Seizoen 1 heeft de bewerkersovereenkomst met Google geaccepteerd. De achtergelaten cookies worden anoniem verwerkt en niet versleuteld of gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. Snowplaza maakt gebruik van cookies voor Google Analytics, DoubleClick, Facebook Social plugin, Facebook connect en Google +1.

Bewaren van gegevens

Seizoen 1 bewaard gegevens van bezoekers op de website, zolang er nieuwsbrieven verzonden worden.

Wanneer ze zich op enig moment via de link in de nieuwsbrief of telefonisch afmelden, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Persoonsgegevens van cursisten bewaard Seizoen 1 op dezelfde manier als bedrijfsmatige documenten en personeelsgegevens waar een wettelijk minimaal bewaartermijn voor staat. Bedrijfsmatige documenten, zoals de jaarrekening, winst- en verliesrekening, administraties en facturen voor de omzetbelasting, bewaren wij minimaal zeven jaar. Sollicitatiebrieven en -correspondentie bewaren wij zonder toestemming na afloop van de sollicitatieprocedure maximaal vier weken. Sollicitatiebrieven en cv’s voor eventuele toekomstige vacatures bewaren wij met expliciete toestemming van de sollicitant maximaal een jaar.

Als een medewerker uit dienst treedt, bewaren wij de arbeidsvoorwaarden en verslagen van functioneringsgesprekken minimaal twee jaar, de loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen minimaal vijf jaar en de afspraken over salaris en arbeidsvoorwaarden minimaal zeven jaar.