Optimale ontwikkeling van medewerkers: methodisch handelen in de praktijk

Column van Lissa Hollmann

 

Ook, of misschien wel júist in deze tijden waarin alles – nog steeds – anders dan anders is, is het bij het faciliteren van ontwikkeling van medewerkers ontzettend belangrijk methodisch te handelen. Eigenlijk streeft bijna iedere organisatie in het sociaal domein naar methodisch handelen, maar soms is het daadwerkelijk realiseren van methodisch handelen nog wat lastig. Om deze reden licht ik graag in deze column een project uit waarbij een lerende organisatie effectief handen en voeten heeft weten te geven aan methodisch handelen. We hebben het over de organisatie Werk voor Heerlen. Werk voor Heerlen is in het afgelopen jaar in een nieuwe fase terecht gekomen door de fusie met Baanbrekend werk. Dit was een mooi moment om de methodiek rondom het in kaart brengen van de ontwikkeling ook een impuls te geven.

 

Wat hebben we precies gedaan?

Werk voor Heerlen biedt leerwerktrajecten voor bijstandsgerechtigden en p-wetcliënten om hen zodanig te ondersteunen in hun ontwikkeling dat zij na hun traject bij Werk voor Heerlen klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt. Op een manier dat zij niet alleen op korte termijn, maar ook duurzaam uitstromen uit de uitkering. Het ontwikkelinstrument dat Werk voor Heerlen hierbij gebruikt hebben we afgelopen jaar samen met Werk voor Heerlen (zowel het MT als de uitvoerders zelf) doorgelicht. Dit hebben we als basis gebruikt voor het ontwikkelen van een vernieuwd ontwikkelassessment helemaal passend binnen de context van Werk voor Heerlen:

  • Aangehaakt op de werksoorten binnen Werk voor Heerlen en de ontwikkelcoaches, teamleiders en voormannen.
  • Enkel de relevante competenties en ontwikkelgebieden in het instrument opgenomen.
  • Afgestapt van het maken van een vergelijk met de reguliere medewerker (relatieve beoordeling), omdat deze vergelijking nauwelijks te maken is. Zo verminderen we een input die eigenlijk als onbetrouwbaar gezien kan worden.
  • Zo vormgegeven dat er zowel in de instroom- als de doorstroom én uitstroomfase slimme dingen met het instrument gedaan kunnen worden.

Maar met een instrument alleen ben je er natuurlijk nog niet. We hebben daarom ook ondersteund bij het implementeren van het doorontwikkelde instrument. Zo hebben we meerdere interactieve workshops workshops gegeven met als doel de (nieuw aangestelde) voormannen en ontwikkelcoaches optimaal te helpen werken met het assessment.

 

En waarom is dat zo mooi?

Natuurlijk omdat we zien wat voor effectief hulpmiddel het doorontwikkelde ontwikkelassessment is bij het ontwikkelen van de medewerkers. Niet in één fase, maar in alle fases van instroom, doorstroom en uitstroom. Maar dat is nog niet alles. Wat we ook zien is dat het assessment een krachtige impuls geeft aan het vakmanschap van de werkleiders, meewerkend voormannen en de ontwikkelcoaches. Dat is dus dubbel winst. Zo zie je maar weer hoe methodisch handelen, in dit geval met behulp van een vernieuwd ontwikkelinstrument, daadwerkelijk impact heeft op zowel de cliënten als de organisatie!