Leer Meer

Onze visie op werken in het sociaal domein

De afgelopen jaren zijn we anders gaan kijken naar vakmanschap binnen het sociaal domein. We zien het werk van de professionals steeds meer als een echt vak. Dit geeft erkenning aan de complexiteit van jouw dagelijks werk, maar creëert tegelijkertijd ook andere verwachtingen en verantwoordelijkheden: van uitvoerder en hulpverlener naar regievoerder. Als professional organiseer je je eigen werk, werk je integraal en werk je samen met andere professionals zowel in- als extern. Om daarmee de gewenste gedragsverandering bij cliënten en medewerkers teweeg te brengen.

 

Onze visie op leren

De trainingen van Seizoen1 ACADEMY sluiten aan op jouw dagelijkse praktijk en bij de nieuwste inzichten in het vakgebied. Wij zorgen er vervolgens voor dat onze trainingen altijd up-to-date zijn. Dit doen we door onze evidence based kennis te vertalen naar jouw situatie.

Het is inspirerend om vakgenoten te ontmoeten en met elkaar te leren in een veilige omgeving met een goede trainer. Daarbij begrijpen we dat tijd kostbaar is en dat het handig is als je onderdelen van een training of opleiding flexibel kan inplannen en je niet veel hoeft te reizen. Daarom bieden we de leerstof op verschillende manieren aan; klassikaal, maar ook via filmpjes of online. We besteden veel aandacht aan het omzetten van kennis in kunnen en doen in de praktijk.