Incompany

Seizoen1 biedt naast trainingen en opleidingen op locatie het aanbod ook incompany aan. Zijn er meerdere professionals die dezelfde training of opleiding willen volgen? Dan biedt een incompany training van Seizoen1 de juiste oplossing. We kijken samen naar alle zaken die nodig zijn om het resultaat te bereiken dat jij voor ogen hebt.  

De afgelopen jaren zijn we anders gaan kijken naar vakmanschap binnen het sociaal domein. We beginnen de professionals (zoals werkconsulent, inkomensconsulent, sociaal werker, schuldhulpverlener, etc.) steeds meer als professionals te benaderen en hun werk als een echt vak zien. Dit geeft terecht erkenning aan de complexiteit van hun dagelijkse werk, maar creëert tegelijkertijd ook (andere) verwachtingen en verantwoordelijkheden. We verwachten bijvoorbeeld minder een uitvoerder of hulpverlener en meer een regievoerder. 

Het is dan ook zaak om deze professionals een krachtige, integrale impuls te geven om deze nieuwe verwachtingen en verantwoordelijkheden het hoofd te kunnen bieden. Dit doen we bij Seizoen1 met maatwerk-trajecten. We hebben jarenlange ervaring in het geven van trainingen binnen het sociale domein vanuit ZINZIZ