Een versterking van vakmanschap & professionele erkenning

ZINZIZ staat voor integraal samenwerken, innoveren op (complexe) vraagstukken in het sociaal domein, het aanwakkeren van de professionele nieuwsgierigheid, het versterken van vakmanschap en voor de kracht van ontwikkeling. Wij volgen de actualiteiten in het sociaal domein op de voet, en spelen in op de nieuwe ontwikkelingen. We hebben dan ook gesignaleerd dat er een nieuw kwaliteitsregister is gekomen voor álle uitvoerende professionals in het publiek sociaal domein: het KRSD.

 

Wij zijn erg blij dat dit register is gelanceerd omdat er nog geen kwaliteitsregister was voor deze groep professionals in het sociaal domein. Wij geloven in de kwaliteit en de professionaliteit van deze uitvoerende professionals. Met dit kwaliteitsregister wordt deze kwaliteit gezien en erkent, en zorgt het ervoor dat de beroepsgroep in beweging blijft. Daarnaast brengt het de verschillende professionals in het sociaal domein samen: werk- en inkomensconsulenten, leerplichtambtenaren, schuldhulpverleners, Wmo- en jeugdconsulenten. Wij zien het samen komen van deze professionals en de integraliteit van de beroepsgroep als een kracht. Met het KRSD krijgen deze professionals hun verdiende plek: een platform om bijeen te komen, bewust te worden van het krachtenveld in het sociaal domein en de mogelijkheid te krijgen om kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en aan te scherpen.

 

We denken dat het KRSD van toegevoegde waarde is in het werkveld van het sociaal domein. Het draagt bij aan het versterken van de professionele uitvoering. Het is tijd voor meer erkenning. Het is tijd voor jou. Jij bent tenslotte het naald en draad binnen het sociaal domein.

 

Geschreven door Aida Buckle