De inclusieve arbeidsmarkt voor mensen met een ‘vlekje’

Een arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen, ongeacht leeftijd, geslacht of afkomst dat is het streven. Waarbij eerst het diversiteitsbeleid veel aandacht kreeg, is dit nu – terecht – verbreed naar een inclusieve arbeidsmarkt. Toch vormt het aan het werk krijgen én houden van psychisch kwetsbare mensen al jaren een uitdaging.

In het artikel ‘Werken met een Vlekje’ van GGZ nieuws schrijft de auteur: ‘Bijna 30 procent van alle Nederlanders krijgt ooit te maken met een psychische aandoening en wordt hierdoor gehinderd in het vinden of behouden van werk. Van deze 30 procent heeft driekwart lichte tot milde psychische klachten, dit zijn mensen met bijvoorbeeld een depressie, angststoornis of autisme, die al dan niet in behandeling zijn bij de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zij zijn twee keer zo vaak werkloos als mensen zonder psychische aandoening. Daarnaast zijn er gemiddeld 210 duizend mensen met een EPA (ernstig psychiatrische aandoening). Zij hebben 30 procent minder kans op een betaalde baan, terwijl ook is onderzocht dat het hebben van een betaalde baan sterk bijdraagt aan de mate van geluk van deze zelfde groep. Reden genoeg om hier vol op in te zetten.’

In dit artikel wordt het ZINZIZ-rapport aangehaald Hoe houd je regionale samenwerking tussen Werk&Inkomen en GGZ levend?: ‘Ook lijkt er voor een deel van de regio’s nog veel winst te behalen door de samenwerking juist meer vorm te gaan geven rondom de CMD-doelgroep (Common Mental Disorders): zowel UWV als gemeenten geven aan dat dit een zeer groot deel van hun bestanden betreft en er vanwege de proportionaliteit meer prioriteit aan gegeven kan worden. Daarbij wordt wel aangegeven dat het aanbod aan instrumenten voor deze CMD-doelgroep dan uitgebreid moet worden’.

Het hele artikel vind je op de website van GGZnieuws: https://www.ggznieuws.nl/werken-met-een-vlekje/